עטיפת השיר

Samuele Sartini
About U (feat. Amanda Wilson)