עטיפת השיר

Brad Carter
Morning Always Comes Too Soon